bio-tape

Biodegradable Tape (bio-tape) / 可生物降解膠紙

關於Cellulose Film生物降解膠紙

Cellulose Film 生物降解材料是指能夠自然降解且不需要額外影響的一種材料。它們能夠逐漸分解為更小的分子,在自然界中回歸到自然循環中,不會對環境造成污染和危害。因此,生物降解材料已經成為眾多企業和消費者的優先選擇,尤其是年輕人更加注重環保、健康等方面。

Landfill Biodegradable

Recyclable

Low Noise

Biodegradable plastic

Sustainability

產品相冊
更多產品